Jana Trnková

                          - kdo tvoří, ten (se) nezlobí :-)


Designérka a výtvarnice z Plzně se zabývá převážně volnou a užitou tvorbou z papíru, textilu, korálků a přírodních materiálů. Věnuje se vedení výtvarných kurzů a workshopům zaměřeným na rozvíjení kreativního potenciálu a využití tvorby jako relaxační a sebepoznávací techniky. Vytváří nejen knižní vazby, ale i šperky, závěsné objekty, oděvní doplňky a abstraktní malby a kresby. Z původních klasických knižních technik se postupem času rozvinul nový přístup k tvorbě, který kombinuje různé techniky a materiály, respektuje životní prostředí, recykluje, klade důraz na vyprávění příběhů za pomoci symbolů a respektuje vstupní kvality materiálu. 

Po studiu na Fakultě umění a designu ZČU v Plzni si svůj profesní záběr rozšířila o studium Arts managementu na VŠE a oboru projektového managementu se pár let také věnovala. Jak sama říká: “byla to důležitá odbočka, abych si uvědomila, jak je pro mne moje vlastní tvorba potřebná.” Knižní vazbu a různé techniky úpravy papíru studovala na mnoha workshopech v ČR a Belgii. V současnosti si doplňuje vzdělání o akreditovaný kurz Arteterapie.

Za velký přínos pro svou práci považuje seznámení s artetefiletikou jako procesem sebepoznávání a nalézání souvislostí v životě a setkání s lektorkou Kamilou Ženatou. Velmi si cenní výstavních možností v ČR i zahraničí, kterých se dostalo její tvorbě. Za životní inspiraci považuje vedle přírody také příběhy, mýty a pohádky z celého světa.  

V její tvůrčích dílnách a kurzech lze komunikovat v anglickém jazyce.

 
© Copyright arts & crafts